Punkt kulminacyjny w „Krzyżakach”
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W powieści Henryka Sienkiewicza: „Krzyżacy” można wyróżnić dwa punkty kulminacyjne. Pierwszy z nich następuje w chwili powrotu Zbyszka z Bogdańca z ciałem Danusi do Spychowa i uwolnieniem Zygfryda de Lve przez Juranda ze Spychowa. Następuje wówczas rozwiązanie głównych wątków dzieła – wątku, obejmującego dzieje miłości Zbyszka i Danusi i kończącego się tragicznie śmiercią dziewczyny, wątku, dotyczącego zemsty Juranda ze Spychowa na Krzyżakach, który po utracie dziecka wybacza swemu oprawcy i zwraca mu wolność oraz wątku, obejmującego plan zemsty Krzyżaków na Jurandzie, kiedy to ostatni ze spiskowców, de Lve, popełnia samobójstwo.

Drugim punktem kulminacyjnym, dotyczącym wątku historycznego dzieła Sienkiewicza, a więc konfliktu pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem, jest finałowa bitwa pod Grunwaldem, zakończona klęską Krzyżaków i pokonaniem potęgi Zakonu.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Opis bitwy pod Grunwaldem na postawie obrazu Jana Matejki
2  Miejsca fikcyjne i historyczne w „Krzyżakach”
3  Jagienka – charakterystykaKomentarze
artykuł / utwór: Punkt kulminacyjny w „Krzyżakach”    Tagi: