Czas i miejsce akcji „Krzyżaków”
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Precyzyjne ustalenie czasu akcji powieści Henryka Sienkiewicza: „Krzyżacy” jest możliwe dzięki wykorzystaniu przez autora wydarzeń historycznych, które wyznaczają ramy czasowe utworu. Akcja dzieła rozpoczyna się latem 1399 roku, na kilkanaście dni przed narodzinami córki króla Władysława Jagiełły i Jadwigi w dniu 22 czerwca tegoż roku i obejmuje dziesięć kolejnych lat, kończąc się w chwili złożenia przed polskim władcą chorągwi krzyżackich, zdobytych podczas bitwy pod Grunwaldem – 15 lipca 1410 roku.

W toku powieści można odnaleźć również inne wydarzenia z dziejów Polski, które umożliwiają sprecyzowanie przebiegu akcji. Latem roku 1401, kiedy odbywały się walki pod Kownem na Litwie, w których brał udział główny bohater dzieła, Zbyszko z Bogdańca, zostaje odnaleziona Danusia Jurandówna, porwana przez Krzyżaków pod koniec roku 1399. W roku 1407 umiera Konrad von Jungingen – wielki mistrz krzyżacki, a dwa lata później (w 1409) rozpoczyna się wojna pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim, której finałem jest bitwa pod Grunwaldem, stanowiąca jednocześnie zakończenie „Krzyżaków”.

Fabuła powieści Henryka Sienkiewicza obejmuje rok 1331, kiedy to za zasługi odniesione w bitwie pod Płowcami dziad Zbyszka z Bogdańca otrzymał od króla Władysław Łokietka herb rodowy i ziemie bogdanieckie oraz rok 1466, w którym panowanie nad ziemiami Zakonu i Malborkiem przejął polski król.

Miejscem akcji „Krzyżaków” są tereny Królestwa Polskiego, między innymi: Kraków, Płock, Zgorzelice, Bogdaniec i Spychowo, Żmudź na Litwie oraz ziemie, należące do Zakonu Krzyżackiego, w tym Malbork i Szczytno.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Jurand ze Sychowa – charakterystyka
2  Opis bitwy pod Grunwaldem na postawie obrazu Jana Matejki
3  Henryk Sienkiewicz – biografiaKomentarze
artykuł / utwór: Czas i miejsce akcji „Krzyżaków”    Tagi: