Charakterystyka pozostałych bohaterów Krzyżaków - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Konrad von Jungingen – postać historyczna, wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego. Mężczyzna stary, schorowany, o siwych włosach na brodzie i skroniach, oczach przysłoniętych ociężałymi powiekami i zmęczonej cierpieniem twarzy. Chodzi w zbroi, z krzyżem na piersiach i białym płaszczy, przyozdobionym krzyżem. Jest człowiekiem majestatycznym, poważnym i smutnym, świadomym upadku potęgi Krzyżaków i dążącym do pokoju z Polską. W młodości był wesoły i lubił zabawę, wraz z wiekiem stracił jednak dawną radość życia.

Konrad von Jungingen jako jedyny dostrzega złą sytuację wewnątrz Zakonu, ale czuje się bezradnym i bezsilnym. Przeczuwa klęskę Krzyżaków, lecz w wielu sprawach pozostaje nieugiętym i nie potrafi dobrowolnie zrezygnować z tego, co osiągnęło państwo krzyżackie, wyrzekając się tym samym zagarniętych dóbr i najazdów na Żmudź i Litwę. Zdaje sobie sprawę z nieprawości i fałszu braci zakonnych, wiedząc, że to również przyczynia się do upadku Zakonu. Sienkiewicz ukazuje go jako człowieka, który nie jest zepsuty ani zły, ale musi niejako dostosować swoje postępowanie do zasad, obowiązujących w Zakonie, choć bał się sądu Bożego i starał się hamować pychę oraz zuchwałość dygnitarzy zakonnych, nie dopuszczając przez wiele lat do otwartej wojny z Polakami. Okazał się jednak człowiekiem słabym, starającym się, co prawda, aby przestrzegać prawa i sprawiedliwości, ale nie potrafiącym sprawnie rządzić Zakonem.

Konrad von Jungingen to postać pozytywna, której wizerunek nieco został złagodzony przez Sienkiewicza.

Ulryk von Jungingen – postać historyczna, młodszy brat Konrada von Jungingena i jego następca, od roku 1407 wielki mistrz krzyżacki. Ukazany jako rycerz honorowy, szlachetny i dotrzymujący danego słowa, choć zapalczywy i gwałtowny. Przejęcie władzy w Zakonie zmienia jego sposób postępowania wobec Polaków. Świadomie zaostrza konflikt z Polską, dążąc do wojny. Jest pełen pychy, zadufania. Wierzy w potęgę Krzyżaków, lekceważąc przeciwnika i możliwości wojsk polskich. Ginie podczas bitwy pod Grunwaldem.

Witold – postać historyczna, stryjeczny brat Władysława Jagiełły, kniaź litewski. Mężczyzna obrotny, potężny, hojny i lojalny wobec Polaków. W bitwie pod Grunwaldem dowodzi wojskami litewskimi.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Opis bitwy pod Grunwaldem na postawie obrazu Jana Matejki
2  Czas i miejsce akcji „Krzyżaków”
3  Powieść historyczna – cechy gatunkuKomentarze
artykuł / utwór: Charakterystyka pozostałych bohaterów Krzyżaków    Tagi: