bibliografia - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Anna Habryn, „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1972.
2. Jacek Inglot, Poznać Sienkiewicza. Przewodnik literacki dla uczniów szkół podstawowych i średnich, wydawnictwo Astrum, Wrocław 1997.
3. Julian Krzyżanowski, Krzyżacy, [w:] tegoż, Twórczość Henryka Sienkiewicza, PIW, Warszawa 1970, s. 203-252.
4. Julian Krzyżanowski, Sienkiewicz Henryk, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, PWN, Warszawa 1985.

Oznacz znajomych, którym może się przydać




  Dowiedz się więcej
1  Charakterystyka Polaków w „Krzyżakach”
2  Zbyszko z Bogdańca – charakterystyka
3  Punkt kulminacyjny w „Krzyżakach”



Komentarze
artykuł / utwór: bibliografia







    Tagi: